top of page
Digital Book

מאמרים

תזרים מזומנים לעסק

ניהול נכון של עסק, קטן וגדול כאחד, מצריך התייחסות לתזרים המזומנים שלו ותכנונו באופן הנכון. תכנון נכון של תזרים המזומנים של העסק הינו חלק מהתנהלות כלכלית נכונה, המאפשרת לבעליו ליהנות מפלוס בבנק, תשלום לעובדים ולספקים בהתאם ללוח הזמנים והתמודדות עם הפתעות שונות ואתגרים העשויים לצוץ במהלך הדרך.

Financial Reports

עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ

אנשים רבים מעוניינים להפוך לעצמאיים ולאחר מכן להרחיב את העסק. בשלבים השונים בתהליכים אלה מתעוררים לבטים שונים בנושא הגדרת העסק בצורה שתתאים להתנהלות ולצפי הרווחים של העסק. 

Freelancer

הצהרת הון

הצהרת הון מוגשת בעקבות דרישה של רשות המסים, אשר מטרתה להראות את מצב ההון של המגיש לנקודת זמן מסוימת.

Financial Report

תזרים מזומנים כלים להתמודדות - פרק ב

בפרק הזה תמצאו כלים לניהול תזרים המזומנים שיעזרו לכם להתנהל מהרמה השבועית ועד הרמה השנתית.

Flexible Payment Planning

הפקדה לקרן השתלמות

קרן השתלמות היא אחד מאפיקי החיסכון המשתלמים ביותר, כאשר יתרונותיה באים לידי ביטוי בהטבת מס משמעותית.

בשל ההטבות של הקרן היא נחשבת לאחד ממסלולי החיסכון הפופולאריים ותכנון נכון של החיסכון הינו חלק מניהול הכספים העתידי

Israeli Coin

יציאה לעצמאות

כעצמאיים יש לשלם שלושה סוגים של תשלומים: תשלום מס הכנסה, תשלום למוסד לביטוח לאומי ואם אתם חברה או עצמאי עוסק מורשה – מס ערך מוסף (מע"מ). 

Modern Work Desk

רווח מול תזרים - פרק א

מהו רווח? - רווח מתאר את תוספת הערך הנובעת מפעילות כלכלית בתקופה מסוימת. הרווח מחושב כהפרש בין ההכנסות לבין ההוצאות של אותה פעילות.

Dollars

תזרים מזומנים, תכנון עתידי - פרק ג

בתכנון תזרים עתידי צריך לוודא כי נלקחו בחשבון כל הסעיפים המשפיעים על התזרים, ובכלל זה:

Flexible Payment Planning
bottom of page