top of page

הפקדה לקרן השתלמות

קרן השתלמות היא אחד מאפיקי החיסכון המשתלמים ביותר, כאשר יתרונותיה באים לידי ביטוי בהטבת מס משמעותית.

בשל ההטבות של הקרן היא נחשבת לאחד ממסלולי החיסכון הפופולאריים ותכנון נכון של החיסכון הינו חלק מניהול הכספים העתידי.

Coins

חשיבה כלכלית

הפקדה לקרן השתלמות היא חלק מהתכנון הכלכלי שכל בעל עסק צריך להכיר. ההפקדה מאפשרת ליהנות מהטבות מס עבור הכספים שהופקדו באותה השנה.

ניתן לפדות את הכספים לאחר שש שנים ולכל מטרה. לטווח הקצר והארוך, מדובר בהפקדה משתלמת וקרן שמומלץ לפתוח אחת למספר שנים בכדי להבטיח חסכונות זמינים לעת הצורך.

ההפקדה לקרן יכולה להתבצע באופן חד פעמי או דרך מספר הפקדות לאורך תקופה.

מבחינת עצמאיים, מדובר על חיסכון שיכול להעניק ביטחון כלכלי, ולהעמיד הלוואה מול הסכום בקרן.

 

הנאה מהטבות מס

עצמאי יכול להפקיד עד 7% מהכנסותיו, בכפוף לתקרת הכנסה של 263,000 ש"ח (נכון לשנת 2021), כאשר 4.5% הראשונים (סך של 11,835 ש"ח) מוכרים לצורך הטבת הניכוי. החלק הנותר, בשיעור 2.5%, אינו מוכר לצורך הטבת הניכוי, אך מזכה את החוסך בפטור ממס רווחי הון.

גם לאחר שש שנים, אם לא פודים את הסכום, הריבית הנצברת תהיה פטורה במס.

 

יצירת ותק

הכספים המופקדים בקרן ההשתלמות יהיו זמינים לאחר שש שנים. תכנון נכון של הפקדות ויצירת ותק בקרן מאפשרים לחוסכים ליהנות גם מהטבות מס בשנת ההפקדה וגם מכספים הזמינים לכל מטרה בשנת פתיחת הקרן ללא תשלום מס על הכספים.

מתי אפשר ליהנות מכספי הקרן ללא פגיעה בהטבות

לאחר שש שנים אפשר לפדות את הכספים ללא תשלום מס. אין כל חובה לבצע את הפדיון, והכסף יהיה זמין למשיכה לאחר תקופה זו.

לאחר שלוש שנים אפשר לפדות וליהנות מהזיכויים השונים בתנאי שהמשיכה תתבצע לצורך מימון לימודים או השתלמות.

החל מגיל 60 מספיק וותק של 3 שנים על מנת לבצע משיכה.

 

ההמלצה שלנו לעצמאיים

חסכו כל חודש סכום של בין 1,000 - 1,500 ₪, החל מחודש ינואר לקרן השתלמות (אפשרי בהוראת קבע). בסוף השנה יחשב הסכום בדוח השנתי ותקבלו הטבת מס בהתאם לגובה ההכנסות ולגובה ההפקדה.

באופן הזה, יותר קל לחסוך וליהנות מהטבת מס בסוף השנה.

פיטר.png

קיבלנו גם כמה הכוונות מ- פיטר הוד, מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח:

יש הרואים בקרן השתלמות חיסכון לתקופה של 6 שנים בלבד, עם זאת קרן השתלמות יכולה לשמש גם כחיסכון לתקופה ארוכה יותר כהשלמה לפנסיה או ככלי לקבלת הלוואות זולות.

 יתרונות נוספים לקרנות השתלמות

  • הלוואה - בקרן בה נצבר סכום גבוה, ניתן לקבל הלוואה לכל מטרה בריבית של פריים מינוס חצי בסכום של מעל ל-50% מגובה הצבירה, כאשר ההלוואה ניתנת על ידי בית ההשקעות ללא נגיעה בקרן. כלומר, הקרן שלכם ממשיכה ליהנות מהתשואות על כל הסכום.

  • אפיק השקעתי - שינוי מסלולי השקעה בקרן השתלמות אינו מחייב בתשלום קניה ומכירה וכמובן שזה פטור ממס רווחי הון, כך שבאפשרותכם להתאים את מדיניות ההשקעות בהתאם לרמת הסיכון שנוחה לכם.

  • קניית פנסיה - אלה שלא מושכים את כספי קרן ההשתלמות יכולים בהגיעם לפנסיה לקנות קצבה פנסיונית פטורה ממס לחלוטין.

  • ניוד הכסף לגוף מנהל אחר - ניוד הכספים מחברה לחברה אינו פוגע בוותק ובצבירה, תרגישו חופשי.

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

רחלי קוממי רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page