top of page

עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ

אנשים רבים מעוניינים להפוך לעצמאיים ולאחר מכן להרחיב את העסק. בשלבים השונים בתהליכים אלה מתעוררים לבטים שונים בנושא הגדרת העסק בצורה שתתאים להתנהלות ולצפי הרווחים של העסק. 

 

צורות ההתאגדות המקובלות של עסקים למטרות רווח הן במסגרת של יחיד, שותפות או חברה. הצעד הראשון לפתיחת תיק ברשויות המס, הוא פתיחת תיק במשרדי מע"מ (מס ערך מוסף). הסטאטוסים העיקריים במע"מ הם:

  • עוסק פטור (בעבר היה גם עוסק זעיר, אך הוא בוטל ונותר רק עוסק פטור)

  • עוסק מורשה

Filling Out Tax Form

ההבדלים העיקריים בין סוגי העוסקים השונים

העוסק הפטור משוחרר מהעול של מע"מ ומחויב לתשלומי מס הכנסה ותשלומים לביטוח לאומי כחוק. 

עוסק מורשה מחויב לשלם, מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק. מספרו של העוסק המורשה העצמאי זהה בדרך כלל למספר הזהות של האדם שפתח אותו.

חשוב לציין שקיימים מקצועות שלא מאפשרים לעבוד במסגרת עוסק פטור, אלא כעוסק מורשה בלבד. בין מקצועות אלה: רואה חשבון, עורך דין ושאר מקצועות חופשיים.

גם עוסק מורשה וגם עוסק פטור יכולים להעסיק עובדים לאחר פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה.

 

כשחברה בע"מ פותחת תיק במע"מ היא תירשם כעוסק מורשה, עצמאי ירשם כעוסק מורשה או כעוסק פטור, בהתאם לעיסוק ולגובה מחזור ההכנסות שלו.

 

המאפיינים והיתרונות של הקמת חברה בע"מ

הצעד הראשון כדי לפעול במסגרת של חברה בע"מ הוא להקים אותה ברשם החברות.

חברה ניתנת להפרדה, מכירה, הנפקה בשוק המניות. למעשה, החברה קיימת בנפרד מהמקים שלה.

אחד השיקולים של רישום חברה הוא, האפשרות לתכנון מס אשר אותו עושים בהתייעצות עם רואה החשבון.

מקים החברה אינו מחויב בתשלום המיסים על הכנסות החברה כאדם פרטי. בעל החברה מקבל את הכנסותיו מפעילותו בחברה במסגרת תלוש שכר מהחברה ומשלם מיסים בתור שכיר. החברה מחויבת לשלם מס חברות (המשכורת של בעל החברה נחשבת במקרה זה כהוצאה מוכרת). רווחים שנשארו בחברה לאחר תשלום מס החברות יכולים להימשך על ידי בעלי החברה כדיבידנד.

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

רחלי קוממי רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page