top of page

תזרים מזומנים, תכנון עתידי - פרק ג

בתכנון תזרים עתידי צריך לוודא כי נלקחו בחשבון כל הסעיפים המשפיעים על התזרים, ובכלל זה:

Collecting Money

תשלומים צפויים לרשויות - מע"מ, מ"ה, ב"ל.

  • שכר עובדים - עלות המעביד גבוהה יותר משכר היסוד של העובד. מרכיב עיקרי שמסכמים עם עובד פוטנציאלי הוא גובה השכר (לשעה, לחודש). לסכום הזה יתווספו הטבות נוספות לעובד: נסיעות, ימי חופשה, הבראה, מחלה, פנסיה ועוד, וכן דמי ביטוח לאומי.

  • הוצאות ששוכחים לתכנן - אגרה שנתית, שירות שנתי של תוכנות, שיווק....

  • אחזקה - טיפול בתקלות ותיקונים.

  • חידוש רכוש קבוע - אחת לתקופה צריך לחדש את הרכוש שנרכש לעסק.

  • בלתי צפוי.

 

סוף דבר

ניהול תזרים מזומנים נועד להתאים בין מועדי התשלומים לבין מועדי התקבולים בפעילות העסקית.

למעקב השוטף של תזרים המזומנים קיימת חשיבות רבה בזיהוי בעיות בתזרים המזומנים עוד לפני שהן הופכות למשבר, כך שבעל העסק יהיה פנוי לקידום העסק במקום לנהל משברים של היעדר תזרים.

ניהול נכון מראש של התזרים יאפשר גם תכנון טוב יותר של ההוצאות. הדבר ישפיע על חסכון בהוצאות, לרבות חסכון בהוצאות ריבית (כי ינוצל פחות אשראי),  וכתוצאה מכך גם שיפור ברווחיות.

 

ומה בשורה תחתונה?

כדי לקבל תמונה שלמה של עסק, צריך גם דוח רווח והפסד וגם תזרים מזומנים!

 

לשירותכם קובץ אקסל לניהול תזרים מזומנים לחצו כאן כדי להוריד את הקובץ

Coffee

נשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא ולסייע בכל עניין.

רחלי קוממי רואי חשבון - רואים מעבר

bottom of page